فرض می کنیم که می خواهیم از کارکرد ۵ ماه یک پیمانکار نموداری ترسیم کنیم و مراحل اولیه برای محاسبه ی کارکرد ریالی را انجام داده ایم و در حال حاضر نتیجه ای به شرح زیر داریم

 1. کارکرد ماه اول : دو میلیون و پانصد هزار ریال

 2. کارکرد ماه دوم : دویست هزار ریال

 3. کارکرد ماه سوم چهار میلیون ریال

 4. کارکرد ماه چهارم : سه میلیون و هفتصد و بیست و سه هزار ریال

 5. کارکرد ماه پنجم: دو میلیون و هشتصد هزار ریال

اعداد را به صورت عددی و ماه ها را هم در داخل یک لایه ی span گذاشته و یک لیست تهیه می کنیم و باقی مراحل رو پی می گیریم

 • ۲,۵۰۰,۰۰۰
  ماه اول
 • ۲۰۰,۰۰۰
  ماه دوم
 • ۴,۰۰۰,۰۰۰
  ماه سوم
 • ۳,۷۲۳,۰۰۰
  ماه چهارم
 • ۲,۸۰۰,۰۰۰
  ماه پنجم

کدهای این بخش

<ul class="chart">
<li id="li1"> 2,500,000 
<span class="month">ماه اول</span> </li>

<li id="li2"> 200,000 
<span class="month">ماه دوم</span> </li>

<li id="li3"> 4,000,000 
<span class="month">ماه سوم</span> </li>

<li id="li4"> 3,723,000 
<span class="month">ماه چهارم</span> </li>

<li id="li5"> 2,800,000 
<span class="month">ماه پنجم</span> </li>
</ul>


یک پاسخ برای “آموزش کشیدن نمودار با css”

موبایلتو شارژ کن