با موس مربع های زیر را بگیرید و جابجا نمایید۳ پاسخ برای “حرکت دادن شی با موس”

موبایلتو شارژ کن