دستورات یک خطی و مفید جاوا اسکریپت

برگشت به صفحه قبل Back
onclick="history.go(-1)"
یک صفحه به جلو Forward
onclick="history.go(1)"
بستن پنجره Close
onclick="window.close();"
اضافه به علاقه مندی ها Add Favorites
onclick="window.external.AddFavorite('http://YourLink.com','Your WebPage Title')"
خانگی نمودن سایت Set as Homepage
onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('URL');"
حرکت و توقف نوشته با موس Marquee
<marquee onmouseover='this.stop()' onmouseout='this.start()'>TXT</marquee>
پرینت از صفحه Print
onclick="window.print()"
فیلتر آلفا برای عکس Alpha
filter:alpha(opacity=20)
متن عمودی Vertical Text
writing-mode: tb-rl;filter: flipH() flipV();
باز کردن پنجره جدید PopUp Win
onclick="NewWin=window.open('URL','NewWin','toolbar=no,status=no,width=300,height=300'); "
بستن پنجره جدید  
onclick="NewWin.close();"


یک پاسخ برای “دستورات کوتاه جاوا اسکریپت”

موبایلتو شارژ کن