ساخت یک float Menu زیبا:
توضیح Float Menu منویی است که بک گوشه صفحه چسبیده و در اسکرول صفحه حالتی نزدیک به فیکس دارد البته با رعایت انیمیشنی ساده
دمو را ببینید به همراه کدها و ۷ قالب مختلف
http://jsbin.com/ivevir/1/

برای مشاهده کدها می توانید از این آدرس استفاده کنید
http://jsbin.com/ivevir/1/edit
نکته مهم این منو اینه که کل مسئولیت انیمیشن و اسکرول منو با این یک تکه کد جاوا اسکریپته به علاوه یک خاصیت برای posation و به مقدار absolute

var posY=300; // verticle position from the top of the page
var chasingFactor = .05; // the closing-in factor to desired position per update
var updateFrequency=50; //milisecond
var idleCheckFrequency=1 * 1000 ; //milisecond

var yMoveTo=0;
var ydiff=0;

var g=document.getElementById("fakharMenu");
g.style.position="absolute";
g.style.zIndex="2";
g.style.top="50%";

function ff(){
  // compute the distance user has scrolled the window
  if (navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer") {
    ydiff = yMoveTo - document.documentElement.scrollTop;
  } else {
    ydiff = yMoveTo - window.pageYOffset;
  }
  if ( Math.abs(ydiff) > 9) {
    yMoveTo -= Math.round(ydiff*chasingFactor);
    g.style.top = (yMoveTo+posY).toString() + "px" ;
    setTimeout("ff()", updateFrequency);
  } else {
    setTimeout("ff()", idleCheckFrequency);
  }
}

window.onload = ff;۵ پاسخ برای “ساخت منوی اسکرول شونده”

موبایلتو شارژ کن