در این آموزش ترفندی رو می آموزیم برای اینکه بخشی از مطلبمون رو برای عده ای خاص خوانا کنیم و باقی مطلب را برای عموم
می دونیم که در وردپرس به راحتی می تونیم هر مطلبی را خصوصی و یا رمز دار کنیم
تصویر
و درسته که محتوای این مطالب نا مشخصه اما اینرو که ما مطلبی خصوصی منتشر کردیم قابل رویته :
تصویر
حالا کاری که قصد داریم انجامش بدیم اینه که مطلبمون رو مخفیانه ارسال کنیم و کاربران هم از وجودش مطلع نشوند و  به ماهیتش پی نبرند.

فرض کنید که سایت متعلق به یک آموزشگاه است و می خواهد همزمان با ارسال پرسشنامه – پاسخ های صحیح را هم برای مدرسین آموزشگاه منتشر کند در حالی که دانش آموزان از وجودش بی اطلاع باشند  
در مرحله اول فرض می کنیم که دو دبیر با آی دی های ۱۵ و ۲۵ در سایت عضو هستند  
برای شروع کار یک قالب می سازیم برای سئوالات امتحانی
در ابتدای قابم تایپ می کنیم

<?php
/*
* Template Name: سئوالات امتحانی
*/
?>

و ادامه کدها را از صفحه page.php  و تا قبل از کد

<?php the_content(); ?>

عینا کپی می کنیم حالا شرط خود را پیاده می کنیم ما در این شرط می خواهیم بگوییم اگر کاربر آنلاین با هر یک از شماره های  آی دی ۱ (آی دی ادمین)  یا ۱۵ یا ۲۵ بود متن متنی رو که به عنوان مقدار زمینه دلخواه (مثلا) txt2  قرار می دهیم نمایش داده شود   و الا از آن صرف نظر کن
و در ادامه هم مطلب معمولی پست را نمایش بده برای اینکار این کدها را به فایل می افزاییم

  <?php
global $user_ID;
$user_info = get_userdata($user_ID);
if (is_user_logged_in()) :?>
<?php if($user_ID==1 || $user_ID==15 || $user_ID==25) : ?>
<?php $txt2 = get_post_meta($post->ID, 'txt2', true); ?>
<?php echo $txt2;?>
<?php endif;?>
<?php endif;?>
<?php the_content(); ?>

و ادامه کدها را نیز از page.php به صفحه ساخته شده منتقل می کنیم به این ترتیب اگر فرض کنیم کدهای ما در page.php  به این شکل بوده

<?php get_header(); ?>
<div id="blog">
<?php if(have_posts()) : ?><?php while(have_posts()) : the_post(); ?><div class="post">
<h3><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h3>

<div class="entry">
<?php the_content(); ?></div>
</div><?php endwhile; ?>
<?php endif; ?></div>
<?php get_sidebar(); ?>
<?php get_footer(); ?>

صفحه ای که ساختیم باید چنین کدهایی داشته باشد

<?php
/*
* Template Name: سئوالات امتحانی
*/
?>
<?php get_header(); ?>
<div id="blog">
<?php if(have_posts()) : ?><?php while(have_posts()) : the_post(); ?>
<div class="post">
<h2>خصوصی</h2>
<h3><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h3>
<div class="entry">
<?php
global $user_ID, $user_first_name, $user_last_name;
$user_info = get_userdata($user_ID);
if (is_user_logged_in()) :?>
<?php if($user_ID==1 || $user_ID==15 || $user_ID==25) : ?>
<?php $txt2 = get_post_meta($post->ID, 'txt2', true); ?>
<?php echo $txt2;?>
<?php endif;?>
<?php endif;?>
<?php the_content(); ?>
</div>
</div>
<?php endwhile; ?>
<?php endif; ?>
</div>
<?php get_sidebar(); ?>
<?php get_footer(); ?>

برگه را ذخیره می کنیم و از طریق پیشخوان  برگه ها  انتشار برگه جدید برگه ای را با قالبی که ساختیم و همراه با زمینه دلخواهی به نام txt2 که مقدارش در واقع بخش مخفی ماست منتشر می کنیم
در عکس های زیر مراحل این کار و نتیجه را مشاهده نمایید:
تصویر

تصویر تصویر
نتیجه
فایل قابل مشاهده برای سه آی دی موجود :

تصویر

فایل قابل مشاهده برای باقی کاربران سایت

تصویر
لینک آموزش در انجمن پشتیبانی وردپرس پارسی:
http://forum.wp-parsi.com/یک پاسخ برای “مخفی نمودن پاسخ آزمون”

موبایلتو شارژ کن