دومین نسخه از ژنراتور پارسی کوئری ساز برای وردپرس آماده شد و از امشب به طور آزمایشی در آدرس :

http://1falhar.ir/pages/generator
قرار گرفت گفتنی است نسخه قبلی که یکی دو ماه پیش معرفی شد کماکان بدون هیچ مشکلی در آدرس زیر دایر و فعاله

http://1fakhar.ir/pages/generator/query-form.php


موبایلتو شارژ کن