خانه سفارشی

ترکیب چند کوئری ساده برای ساخت یک صفحه خانگی اختصاصی

ژنراتور کوئری ساز

کدها
خروجی
	 <?php
$custom_query = new WP_Query(array(
'post_status' =>'publish',
'post_type' =>'post',
'order' =>'DESC',
'orderby' =>'ID',
'posts_per_page' =>'1',

'paged' => (get_query_var('paged')) ? get_query_var('paged') : 1 
));
if($custom_query->have_posts()) : 
while($custom_query->have_posts()) : $custom_query->the_post();?>
<h2><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h2>
<?php 
if ( has_post_thumbnail()) : 
echo get_the_post_thumbnail($post->ID); 
 endif;
?>
<div><?php the_excerpt(); ?></div>
<?php endwhile; endif;
$custom_query = new WP_Query(array(
'posts_per_page' =>'5',
'offset' => '1',
'paged' => (get_query_var('paged')) ? get_query_var('paged') : 1 
));
if($custom_query->have_posts()) : 
echo '<ul>';
while($custom_query->have_posts()) : $custom_query->the_post();?>
<li><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></li>
<?php endwhile;
echo '</ul>';
endif;
wp_reset_query();
?>

نمایش تعداد مطالب و نظرات کاربران و اعطای امتیاز

در این آموزش قصد داریم با ساخت سه تابع ساده سه امکان را به قالب طراحی شده خود اضافه کنیم ۱. نمایش تعداد مطالب ارسال شده توسط هر کاربر می دونیم که در وردپرس  می توان با تابع <?php the_author_posts(); ?> تعداد مطالب ارسالی نویسنده هر مطلب را نمایش داد  اما این تابع فقط در حلقه مطالب […]

ادامه مطلب

Generic placeholder image

ژنراتور پارسی ساخت خبرخوان آژاکسی

تکنولوژی RSS و Atom دو تکنیک مبتنی بر زبان برنامه نویسی xml هستند برای ساخت خروجی های ساده متنی و سریع از مطالب وبلاگ ها و سایتها. این دو ابزار بیشتر در مورد وبلاگ ها و سایتهایی کاربرد دارند که به صورت متوالی و بی وقفه (یا با وقفه های کم) به انتشار مطالب می […]

ادامه مطلب

Generic placeholder image

ابزارک لیگ فوتبال

با سلام این مطلب بیش از آموزش یک دانلود است برای طراحان قالب که با توجه به درخواست پشتیبانی تایپیک زیر http://forum.wp-pars…ونه-سایت-ورزشی/ ایجاد گردیده است ابتدا فایل را دانلود نمایید download

ادامه مطلباین بخش به مرور تکمیل می شود

نمونه های آماده
انجمن پشتیبانی وردپرس پارسی | ژنراتور کوئری ساز پارسی | سایت طراح
© 2017 copyright. All rights reserved.