نمایش اسلایدشو مطالب

مطالب با کمک جی کوئری فید می شوند

ژنراتور کوئری ساز

کدها
خروجی
<?php
$custom_query = new WP_Query(array(
'post_status' =>'publish',
'post_type' =>'post',
'order' =>'DESC',
'orderby' =>'ID',
'posts_per_page' =>'5',

'paged' => (get_query_var('paged')) ? get_query_var('paged') : 1 
));
if($custom_query->have_posts()) : 
echo '<ul id="slideshow" class="queryposts list-group">';
$count = 0;
while($custom_query->have_posts()) : $custom_query->the_post();
$count = $count+1;
?>
<li class="list-group-item" id="li<?php echo $count;?>">
<h5 class="querypost-title list-group-item-heading" id="title-<?php the_ID();?>"><a href="javascript:void(0)"><?php the_title(); ?></a></h5>
<div class="querypost-excerpt list-group-item-text" id="excerpt-<?php the_ID();?>"><?php the_post_thumbnail('medium');?><?php the_excerpt();?>
<div class="more text-left">
<a class="btn btn-info" href="<?php the_permalink(); ?>"><?php _e('more', 'fakhar'); ?></a>

</div>
</div>
<div class="clearfix"> </div>
</li>
<?php endwhile;
echo '</ul>';
endif;
wp_reset_query();
?>

کدهای css

#slideshow {
	display:block;
	position:relative;
	height:240px;
	width:90%;
	margin-left:5%;
	margin-right:5%;
	border:1px #bbb solid;
	overflow:hidden;
}
#slideshow li {
	position:absolute;
	top:10px;
	bottom:10px;
	left:100%;
	right:auto;
	width:80%;
	display:block;
	overflow:hidden;
	border-style:none;
	background-color:rgb(255, 255, 255);
}
#slideshow li img {
	max-width:100%;
	max-height:100%;
	width:auto;
	height:auto;
	float:right;
	vertical-align:top;
	margin-left:8px;
}
#slideshow li:first-child {
	left:10%;
}

کدهای jQuery

$("#slideshow li:first-child").addClass("visible");
	function my_settimeout() {
	setTimeout(function() {
	$("#slideshow").each(function() {
	var li = $(this).find("li.visible");
	var id = li.attr("id");
	if(id=='li5') {
	$("#li5").removeClass("visible").css("zIndex", 10);
	$("#li1").css({
	"left"	: "100%",
	"zIndex"	:	11,
	});
		$("#li1").promise().done(function() {
			$(this).animate({
			'left'	:	'10%',
			},500).addClass("visible");
			});
	}
	else {
	li.removeClass("visible").css("zIndex", 10).next("li").css({
	"left"	: "100%",
	"zIndex"	: 11,
	});
		li.next("li").promise().done(function() {
			$(this).animate({
			'left'	:	'10%',
			},500).addClass("visible");
			});
	}
	});
	$("#slideshow").promise().done(function() {
	my_settimeout();
	});
	},6000);
	}
	my_settimeout();
 • ساخت نسخه پرینت

  معمولا در سایتها کلیدی برای پرینت قرار داره که مطلب مد نظر را بدون گرافیک ها و فهرستها و منو ها و آماده برای پرینت باز می کنه می خواهیم چنین صفحه ای را به صورت خودکار برای مطال سایت بسازیم (بدون افزونه) اول از همه یک ویرایشگر متنی (مثل notepad) را باز کنید و […]

 • مخفی نمودن پاسخ آزمون

  در این آموزش ترفندی رو می آموزیم برای اینکه بخشی از مطلبمون رو برای عده ای خاص خوانا کنیم و باقی مطلب را برای عموم می دونیم که در وردپرس به راحتی می تونیم هر مطلبی را خصوصی و یا رمز دار کنیم و درسته که محتوای این مطالب نا مشخصه اما اینرو که ما […]

 • ترجمه با poedit
 • نمایش تعداد مطالب و نظرات کاربران و اعطای امتیاز

  در این آموزش قصد داریم با ساخت سه تابع ساده سه امکان را به قالب طراحی شده خود اضافه کنیم ۱. نمایش تعداد مطالب ارسال شده توسط هر کاربر می دونیم که در وردپرس  می توان با تابع <?php the_author_posts(); ?> تعداد مطالب ارسالی نویسنده هر مطلب را نمایش داد  اما این تابع فقط در حلقه مطالب […]

 • ژنراتور پارسی ساخت خبرخوان آژاکسی

  تکنولوژی RSS و Atom دو تکنیک مبتنی بر زبان برنامه نویسی xml هستند برای ساخت خروجی های ساده متنی و سریع از مطالب وبلاگ ها و سایتها. این دو ابزار بیشتر در مورد وبلاگ ها و سایتهایی کاربرد دارند که به صورت متوالی و بی وقفه (یا با وقفه های کم) به انتشار مطالب می […]این بخش به مرور تکمیل می شود

نمونه های آماده
انجمن پشتیبانی وردپرس پارسی | ژنراتور کوئری ساز پارسی | سایت طراح
© 2018 copyright. All rights reserved.