احضار دیدگاه های کاربر جاری

این کوئری دیدگاه های کاربران آنلاین سایت را در صفحات 5 تایی صفحه بندی کرده و به کاربر نمایش می دهد

ژنراتور کوئری ساز

کدها
خروجی
<?php 
$pid = $post->ID;
if(isset($_POST['offset'])) {
$offset = $_POST['offset'];
}
else {
$offset = '0';
}
$next = $offset+5;
$prev = $offset-5;
global $user_ID;
if(is_user_logged_in()) :
$args = array (
'status' => 'approve',
'type' => 'comment',
'user_id' => $user_ID,
'number' => '5',
'offset' => $offset,
'order' => 'DESC',
'orderby' => 'comment_ID',
);

$comment_query = new WP_Comment_Query;
$comments = $comment_query->query( $args );
if ( $comments ) {
echo "<ul>";
foreach ( $comments as $comment ) {
echo "<li>";
echo '<a href="'.get_permalink($comment->comment_post_ID).'">';
echo get_the_title($comment->comment_post_ID); 
echo "</a>";
echo $comment->comment_content; 
echo "</li>";
}
echo "</ul>";

} else {
echo 'No comments found.';
}

$args = array (
'status' => 'approve',
'type' => 'comment',
'user_id' => $user_ID,
'number' => '1',
'offset' => $next,
'order' => 'DESC',
'orderby' => 'comment_ID',
);

$comment_query = new WP_Comment_Query;
$comments = $comment_query->query( $args );
if ( $comments ) {
?>
<form style="display:inline" method="post" action="<?php echo $_SERVER['REQUEST_URI'];?>">
<input type="hidden" name="offset" value="<?php echo $next;?>">
<input type="submit" value="Next">
</form>
<?php }?>
<?php if($prev > 0) { ?>
<form style="display:inline" method="post" action="<?php echo $_SERVER['REQUEST_URI'];?>">
<input type="hidden" name="offset" value="<?php echo $prev;?>">
<input type="submit" value="Prev">
</form>
<?php }
endif;?>
 1. ایجاد منوی درختی : سلام 
  لطفا نشانی آنلاین بگذارید
 2. ساخت نسخه پرینت : سلام به انتهای فایل قالب پرینت اضافه کنید
  <style>
  img {
  display:none;
  }
  </style>
  
 3. ساخت نسخه پرینت : سلام بله درست می فرمائید با css هم می شه فقط css عناصر را مخفی می کنه ولی در لودشون تاثیری نداره در نتیجه بار ترافیکی نسخه پرینت و صفحات عادی یکسانه + بار css مدیا پرینت رو هم باید تحمل کنه ولی نسخه پرینت ضمن اینکه باری به باقی سایت تحمیل نمی کنه در زمان پرینت هم فقط محدوده مورد نظر برای پرینت را لود می کنه که این تفاوت گرچه در شرایط عادی محسوس نیست ولی با بالا رفتن بازدیدها می تونه موثر باشه
 4. مخفی نمودن پاسخ آزمون : test
 5. حرکت دادن شی با موس ۲ : سلام این سایت برای کار دیگه ای ساخته شده و مطالب از دامین قبلی بهش منتقل شده سایت هنوز برای دامین جدید سازگار نشده خیلی بابت اذیت شدنتون معذرت می خوام در اولین فرصت کدهای خواسته شده را براتون قرار می دم


این بخش به مرور تکمیل می شود

نمونه های آماده
انجمن پشتیبانی وردپرس پارسی | ژنراتور کوئری ساز پارسی | سایت طراح
© 2018 copyright. All rights reserved.